Připomínkování potřeb a opatření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z. s. na období 2021–2027

V rámci připravované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z. s. na období 2021–2027 je definováno 9 hlavních potřeb, k jejichž řešení by mohla realizace této strategie v území přispět. Pro každou potřebu je navrhováno jedno nebo více konkrétních opatření vedoucích k naplňování dané potřeby.

Prosíme o Vaše připomínky k potřebám a opatřením prostřednictvím online dotazníku: https://forms.office.com/r/zWerwNVbQT