Seznam projektů vybraných k podpoře v rámci 7. výzvy MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání IV.

Projekt (název, registrační číslo)ŽadatelPřidělený počet bodů
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017204
Vybavení odborných učeben v ZŠ Obrataň
Obec Obrataň50
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017163
Učebna polytechniky a 3D technologií s matematickou výukou na ZŠ Hořepník
Obec Hořepník45