Avízo 5. výzvy PRV

MAS Via rustica z.s. připravuje vyhlášení 5. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

  • Datum vyhlášení výzvy: 1. 4. 2022
  • Datum příjmu žádostí na MAS: od 4. 4. 2022 do 13. 5. 2022
  • Plánovaný termín registrace na RO SZIF: 31. 8. 2022
  • Fiche č. 2: Lesní technika – alokace 1 830 000,00 Kč
  • Fiche č. 3: Nezemědělské podnikání – alokace 1 865 315,00 Kč
  • Fiche č. 5: Zemědělské podnikání – alokace 1 830 000,00 Kč
  • Fiche č. 6: Obnova a rozvoj vesnic – alokace 8 000 000,00 Kč

Bližší informace budou v den vyhlášení výzvy zveřejněny na internetových stránkách www.viarustica.cz.