1. výzva IROP – Hasiči

Informace a dokumenty pro žadatele

MAS Via rustica z.s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z.s. na období 2021-2027“ vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s názvem „Via rustica z.s. – 1. výzva IROP – Hasiči“.

Datum vyhlášení výzvy: 1. 3. 2024
Datum příjmu návrhů projektů (projektových záměrů) na MAS: od 4. 3. 2024 do 2. 4. 2024

Alokace výzvy: 6 873 688,00 Kč (dotace), tj. 7 235 461,00 Kč celkových způsobilých výdajů

Podporované aktivity:
Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V

A. Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic;
B. Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany;
C. Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích.

Doprovodná část projektu: Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

Informace a dokumenty ke stažení a související odkazy:

Seminář pro žadatele:
Seminář pro žadatele se uskuteční ve čtvrtek 14. 3. 2024 od 14.00 hod. v kanceláři MAS Via rustica z.s. (nám. Svobody 320, Pacov).

Nutno přihlásit se předem do pátku 8. 3. 2024.

Kontaktní údaje pro dotazy a přihlášení na seminář: 
tel.: 731 112 560, e-mail: info@viarustica.cz