Avízo 4. výzvy PRV

MAS Via rustica z.s. připravuje vyhlášení 4. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

  • Datum vyhlášení výzvy: 31. 3. 2021
  • Datum příjmu žádostí na MAS: od 1. 4. 2021 do 3. 5. 2021
  • Plánovaný termín registrace na RO SZIF 2. 7. 2021
  • Fiche č. 3: Nezemědělské podnikání – alokace 3 719 209,00 Kč
  • Fiche č. 5: Zemědělské podnikání – alokace 2 566 668,00 Kč

Bližší informace budou v den vyhlášení výzvy zveřejněny na internetových stránkách www.viarustica.cz.