Dokumenty k vyhlášené 4. výzvě pro PRV

MAS Via rustica z.s. vyhlašuje v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Datum vyhlášení výzvy: 31. 3. 2021
Datum příjmu žádostí na MAS: od 1. 4. 2021 do 3. 5. 2021

Plánovaný termín registrace na RO SZIF: 2. 7. 2021
Fiche č. 3: Nezemědělské podnikání – alokace 3 719 209,00 Kč
Fiche č. 5: Zemědělské podnikání – alokace 2 566 668,00 Kč

Dokumenty ke stažení:

Stažení výše uvedených dokumentů ve formátu ZIP.

Odkaz na vyhlášenou výzvu na stránkách SZIF.
Přístup do portálu farmáře

Seminář pro žadatele:
Ve čtvrtek 8. 4. 2021 od 15:00 hod. se uskuteční seminář pro žadatele. Vzhledem k trvání nouzového stavu a mimořádných opatření v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR se seminář uskuteční online prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Na seminář je z organizačních důvodů nutné přihlásit se předem. Prosíme, potvrďte svou účast do středy 7. 4. 2021 do 11:00 hod. na e-mail: info@viarustica.cz, případně na tel. č. 731 112 560.

Kontaktní údaje pro dotazy: Lucie Hlavinková, tel.: 731 112 560