IROP – seznam projektů vybraných k podpoře v rámci 2. výzvy MAS Via rustica z.s.

Seznam projektů vybraných k podpoře v rámci 2. výzvy „MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení“

Seznam projektů vybraných k podpoře v rámci 2. výzvy IROP
(projekt byl zaslán Centru pro regionální rozvoj k závěrečnému ověření způsobilosti)

Registrační číslo projektuŽadatelNázev projektu
2. výzva MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení
CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0012362Město ČernoviceSociální bydlení Černovice