Oznámení změny ve 3. výzvě IROP – navýšení alokace výzvy

MAS Via rustica z.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Via rustica z.s. na období 2014 – 2020 oznamuje změny ve 3. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání II.“.

Přehled změn k datu 2. 3. 2020

Položka: Alokace výzvy MAS (CZV)

Popis změny: Navýšení alokace výzvy z částky 4 000 000,00 Kč na částku 4 194 354,34 Kč.

Zdůvodnění změny: Navýšení alokace umožní finanční podporu obou projektů předložených do 3. výzvy, které splnily podmínky věcného hodnocení MAS. CZV projektů činí celkem 4 194 354,34 Kč a k jejich plné podpoře tak ve výzvě chybí 194 354,34 Kč. CZV na opatření Školství, aktivitu „Infrastruktura základních škol“, činí dle finančních plánů SCLLD celkem 31 121 052,62 Kč, z toho je v rámci 1. výzvy aktuálně vázáno v projektech 8 946 800 Kč (CZV). Pro navýšení alokace 3. výzvy je tedy v opatření Školství finančních prostředků dostatek. Navýšení alokace bylo schváleno radou spolku dne 20. 2. 2020.

Modifikovaná výzva je ke stažení zde.