IROP – seznam projektů vybraných k podpoře v rámci 3. výzvy MAS Via rustica z.s.

Seznam projektů vybraných k podpoře v rámci 3. výzvy MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání II.

Seznam projektů vybraných k podpoře v rámci 3. výzvy MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání II.

Registrační číslo projektuŽadatelNázev projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012359Městys LukavecVybavení odborných učeben na základní škole v Lukavci
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012370Město ŽirovniceModernizace odborné učebny přírodopisu, bezbariérové zpřístupnění a zajištění konektivity