IROP – seznam projektů vybraných k podpoře v rámci 5. výzvy MAS Via rustica z.s.

Seznam projektů vybraných k podpoře v rámci 5. výzvy MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání III.

Projekt (název, registrační číslo)ŽadatelPřidělený počet bodů
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014527
Odborné učebny ZŠ Hořepník
Obec Hořepník75
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014529
Přírodní vědy a polytechnika na základní škole v Lukavci
ZŠ a MŠ Lukavec71
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014533
Modernizace odborné přírodovědné učebny ZŠ Nová Cerekev
Městys Nová Cerekev66
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014534
Modernizace odborných učeben v ZŠ Žirovnice – II. etapa“
Město Žirovnice64
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014532
Modernizace odborných učeben v ZŠ Kamenice nad Lipou – II. etapa
Město Kamenice nad Lipou60
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014528
Podpora infrastruktury pro ZŠ Pacov
Město Pacov55