Pracovní verze č. 1 integrované strategie zájmového území MAS Via rustica o.s.

Pracovní verze integrované strategie zájmového území MAS Via rustica o.s.

Produkty zaslané ke zveřejněné na Ministerstvo pro místní rozvoj:

Přílohy k pracovní verzi strategie č. 1:

Mapové podklady – členění na mikroregiony

Členění území na mikroregiony se zobrazením místních částí