Písemná výzva k podání cenové nabídky pro zakázku Dodávka tonerů a kancelářských potřeb pro projekt S nůší do světa řemesel

MAS Via rustica o.s. vypisuje výběrové řízení na dodavatele tonerů a kancelářských potřeb, kdy se jednáno zakázku malého rozsahu.

Seznam dokumentace:

Nabídky se podávají na adresu Via rustica o.s. dle písemné výzvy do 22.4.2014 (čas do 10:00 hod.).

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“.