Šablony III. – upozornění na blížící se konec příjmu žádostí

Termín ukončení přijmu žádostí o podporu z výzvy č. 02_20_080 na realizaci Šablon III. je již 29. června 2021, 14:00 hodin.  

Zájemci mají možnost využít spolupráci s místní akční skupinou (MAS) Via rustica z.s. v rámci tzv. „animace škol a školských zařízení pro OP VVV“ (bezplatné konzultace při přípravě žádosti o dotaci, součinnost při realizaci a administrativních úkonech souvisejících s projekty dotačně podpořenými z OP VVV).

Bližší informace jsou uvedeny zde: https://www.viarustica.cz/dokumenty-ke-stazeni/operacni-program-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani/dotacni-vyzvy-sablony/.