4. výzva IROP – Vzdělávání

MAS Via rustica z.s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z.s. na období 2021-2027“ vyhlašuje 4. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s názvem „Via rustica z.s. – 4. výzva IROP – Vzdělávání“.

Datum vyhlášení výzvy: 2. 5. 2024
Datum příjmu návrhů projektů (projektových záměrů) na MAS: od 3. 5. 2024 do 3. 6. 2024
Alokace výzvy: 10 830 000,00 Kč (dotace), tj. 11 400 000,00 Kč celkových způsobilých výdajů

Podporované aktivity:

 • Aktivita č. 1: Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
  • navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS
  • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí
  • navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny
 • Aktivita č. 2: Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
  • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi
  • vnitřní konektivita škol
  • školní družiny a školní kluby;
  • učebny neúplných škol

Informace a dokumenty ke stažení a související odkazy:

Seminář pro žadatele:
Seminář pro žadatele se uskuteční v pondělí 13. 5. 2024 od 14.00 hod. v kanceláři MAS Via rustica z.s. (nám. Svobody 320, Pacov). Nutno přihlásit se předem nejpozději do 10. 5. 2024!

Kontaktní údaje pro dotazy a přihlášení na seminář: 
tel.: 731 112 560, e-mail: info@viarustica.cz