5. výzva IROP – Sociální služby

MAS Via rustica z.s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z.s. na období 2021-2027“ vyhlašuje 5. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s názvem „Via rustica z.s. – 5. výzva IROP – Sociální služby“.

Datum vyhlášení výzvy: 2. 5. 2024
Datum příjmu návrhů projektů (projektových záměrů) na MAS: od 3. 5. 2024 do 3. 6. 2024
Alokace výzvy: 1 235 000,00 Kč (dotace), tj. 1 300 000,00 Kč celkových způsobilých výdajů

Podporované aktivity:

  • Infrastruktura sociálních služeb
    • Sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“). Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami.
    • Doprovodná část projektu: Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

Informace a dokumenty ke stažení a související odkazy:

Seminář pro žadatele:
Seminář pro žadatele se uskuteční v pondělí 13. 5. 2024 od 15.00 hod. v kanceláři MAS Via rustica z.s. (nám. Svobody 320, Pacov). Nutno přihlásit se předem nejpozději do 10. 5. 2024!

Kontaktní údaje pro dotazy a přihlášení na seminář: 
tel.: 731 112 560, e-mail: info@viarustica.cz