Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS schválen k podpoře

Dne 6. 11. 2019 byl Ministerstvem pro místní rozvoj vydán právní akt u projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011128 s názvem Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS. Cílem projektu je zajištění dostatečných finančních zdrojů na realizaci SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) MAS Via rustica z.s. pro programové období 2014 – 2020 (aktivit vedoucích k řešení lokálních problémů, aktivizaci a … Číst více

Oznámení změny v 1. výzvě IROP – navýšení alokace výzvy

MAS Via rustica z.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Via rustica z.s. na období 2014 – 2020 oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání“. Přehled změn k datu 30. 10. 2019 … Číst více

IROP – seznam projektů přijatých v rámci 2. a 3. výzvy MAS Via rustica z.s.

Seznam projektů přijatých v rámci 2. výzvy „MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení“ a 3. výzvy „MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání II.“ Registrační číslo projektu Žadatel Název projektu 2. výzva MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0012362 Město Černovice Sociální bydlení Černovice 3. výzva MAS Via … Číst více

Program rozvoje venkova – seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci přijatých ve 2. výzvě

Seznam vybraných žádostí Číslo Fiche Pořadové číslo projektu Místo realizace (NUTS 5) Název projektu Bodové hodnocení 1 2019-229-002-001-012 Častrov LC U Kříže – rekonstrukce 39 1 2019-229-002-001-006 Těchobuz Lesní cesta PE833 Na Dubině 36 1 2019-229-002-001-008 Pacov Modernizace lesních cest v k.ú. Roučkovice 30 2 2019-229-002-002-010 Pošná, Lesná, Bořetice, Samšín, Hořepník Pořízení traktoru pro hospodaření … Číst více