Avízo 3. výzvy PRV

MAS Via rustica z.s. připravuje vyhlášení 3. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Datum vyhlášení výzvy: 21. 7. 2020
Datum příjmu žádostí na MAS: od 22. 7. 2020 do 21. 8. 2020
Plánovaný termín registrace na RO SZIF 30. 10. 2020

  • Fiche č. 1: Investice do lesních cest – alokace 1 900 000,00 Kč
  • Fiche č. 2: Lesní technika – alokace 3 037 024,00 Kč
  • Fiche č. 3: Nezemědělské podnikání – alokace 6 001 814,00 Kč
  • Fiche č. 5: Zemědělské podnikání – alokace 5 500 000,00 Kč
  • Fiche č. 6: Obecní prodejny – alokace 1 634 000,00 Kč

Bližší informace budou v den vyhlášení výzvy zveřejněny na internetových stránkách www.viarustica.cz.