Dokumenty k vyhlášené 7. výzvě pro PRV

MAS Via rustica z.s. vyhlašuje v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Datum vyhlášení výzvy: 8. 12. 2023Datum příjmu žádostí na MAS: od 8. 12. 2023 do 31. 1. 2024Plánovaný termín registrace na RO SZIF: 30. 4. 2024Fiche … Číst více

Předregistrační zájem do výzvy OPŽP

Cílem výzvy, která bude z OPŽP teprve vyhlášena, je „Komplexní podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů„.  Mezi možnými žadateli jsou kromě obcí mimo jiné také školy a školská zařízení nebo spolky. Pokud máte projektový záměr, který by odpovídal aktivitám uvedeným níže, uvítáme jeho zaslání. Vaše … Číst více

Avízo 7. výzvy PRV

MAS Via rustica z.s. připravuje vyhlášení 7. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Bližší informace budou v den vyhlášení výzvy zveřejněny na internetových stránkách www.viarustica.cz.

Dokumenty k vyhlášené 6. výzvě pro PRV

MAS Via rustica z.s. vyhlašuje v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Datum vyhlášení výzvy: 9. 5. 2023Datum příjmu žádostí na MAS: od 9. 5. 2023 do 9. 6. 2023Plánovaný termín registrace na RO SZIF: 8. 9. 2023 … Číst více

Avízo 6. výzvy PRV

MAS Via rustica z.s. připravuje vyhlášení 6. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Datum vyhlášení výzvy: 9. 5. 2023Datum příjmu žádostí na MAS: od 9. 5. 2023 do 9. 6. 2023Plánovaný termín registrace na RO SZIF: 8. 9. 2023 Fiche č. 6: Obnova a rozvoj … Číst více