IROP – integrovaný regionální operační program (2021–2027)

Harmonogram výzev

MAS Via rustica z.s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z.s. na období 2021-2027“ vyhlašuje 3. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s názvem „Via rustica z.s. – 3. výzva IROP – Kultura“.

Datum vyhlášení výzvy: 10. 4. 2024
Datum příjmu návrhů projektů (projektových záměrů) na MAS: od 11. 4. 2024 do 13. 5. 2024
Alokace výzvy: 7 695 000,00 Kč (dotace), tj. 8 100 000,00 Kč celkových způsobilých výdajů

Podporované aktivity:

  • Aktivita č. 1: Revitalizace kulturních památek
    • revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů, parkoviště u památek – max. 10 % celkových způsobilých výdajů
  • Aktivita č. 2: Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
    • revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace muzejních sbírek, ochrana muzejních sbírek

Informace a dokumenty pro žadatele:

Seminář pro žadatele:
Seminář pro žadatele se uskuteční ve středu 24. 4. 2024 od 14.00 hod. v kanceláři MAS Via rustica z.s. (nám. Svobody 320, Pacov). Nutno přihlásit se předem nejpozději do 22. 4. 2024!

Kontaktní údaje pro dotazy a přihlášení na seminář: 
tel.: 731 112 560, e-mail: info@viarustica.cz

Informace a dokumenty pro žadatele

MAS Via rustica z.s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z.s. na období 2021-2027“ vyhlašuje 2. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s názvem „Via rustica z.s. – 2. výzva IROP – Doprava“.

Datum vyhlášení výzvy: 1. 3. 2024
Datum příjmu návrhů projektů (projektových záměrů) na MAS: od 4. 3. 2024 do 2. 4. 2024

Alokace výzvy: 5 510 000,00 Kč (dotace), tj. 5 800 000,00 Kč celkových způsobilých výdajů

Podporované aktivity:
Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

A. Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
B. Zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalace prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách, včetně doprovodné části projektu.

Doprovodná část projektu: pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy nezbytné přímo související stavební úpravy pozemní komunikace, rekonstrukce místních komunikací.

Informace a dokumenty ke stažení a související odkazy:

Seminář pro žadatele:
Seminář pro žadatele se uskuteční ve čtvrtek 14. 3. 2024 od 14.00 hod. v kanceláři MAS Via rustica z.s. (nám. Svobody 320, Pacov).

Nutno přihlásit se předem nejpozději do pátku 8. 3. 2024.

Kontaktní údaje pro dotazy a přihlášení na seminář: 
tel.: 731 112 560, e-mail: info@viarustica.cz

Informace a dokumenty pro žadatele

MAS Via rustica z.s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z.s. na období 2021-2027“ vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s názvem „Via rustica z.s. – 1. výzva IROP – Hasiči“.

Datum vyhlášení výzvy: 1. 3. 2024
Datum příjmu návrhů projektů (projektových záměrů) na MAS: od 4. 3. 2024 do 2. 4. 2024

Alokace výzvy: 6 873 688,00 Kč (dotace), tj. 7 235 461,00 Kč celkových způsobilých výdajů

Podporované aktivity:
Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V

A. Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic;
B. Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany;
C. Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích.

Doprovodná část projektu: Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

Informace a dokumenty ke stažení a související odkazy:

Seminář pro žadatele:
Seminář pro žadatele se uskuteční ve čtvrtek 14. 3. 2024 od 14.00 hod. v kanceláři MAS Via rustica z.s. (nám. Svobody 320, Pacov).

Nutno přihlásit se předem nejpozději do pátku 8. 3. 2024.

Kontaktní údaje pro dotazy a přihlášení na seminář: 
tel.: 731 112 560, e-mail: info@viarustica.cz