Finální verze CLLD k datu 19. 12. 2016

CLLD MAS Via rustica z.s.

Ukázka dotazníků při přípravě SCLLD

Jednání pracovních skupin a veřejná projednání

Podkladové materiály pro přípravu SCLLD

Projektové záměry na území MAS

Fotografie z přípravy: