Trénovací kurzy a semináře

Dílčí výstupy projektu byly prezentovány ve třech vzdělávacích seminářích – Obrataň, Hořepník a Útechovice, dva plánované semináře byly bohužel z důvodu nedostatečných aktuálních územně analytických podkladů (ZDOVZ) odloženy. Ze strany obcí ale nadále trvá zájem o další rozpracovávání výstupů projektu a odborné konzultace. Z tohoto důvodu jsou získané poznatky obcemi dále využívány, čímž projekt splnil dílčí cíl zvýšení informovanosti starostů a požadavek na další využití výstupů i po ukončení projektu.

Jako významný hodnotíme z hlediska informování veřejnosti především závěrečný seminář projektu FTA, který se uskutečnil 25.3.2010 v Pelhřimově. Byli přítomni zástupci všech zájmových skupin (municipality, zemědělci, správa povodí, dále zástupci výzkumných institucí, ministerstev, kraje). Samozřejmě se zúčastnili zástupci partnerů, kteří přednesli své příspěvky k výsledkům a činnosti na projektu a vyjádřili své názory a budoucí požadavky v rámci společné diskuse. Všichni účastníci mají zájem se i nadále účastnit společných jednání, získávat informace a spolupracovat na společné strategii rozvoje území v souladu s přírodními podmínkami oblasti (příprava projektu velkého rozsahu a další budoucí projekty).

Výstupy ze závěrečného semináře v Pelhřimově:

  1. Prezentace p. Beneše
  2. Prezentace p. Čížka
  3. Prezentace p. Douchy
  4. Prezentace p. Herčíka
  5. Prezentace p. Holase
  6. Prezentace p. Kačera
  7. Prezentace p. Novotného
  8. Prezentace p. Punčocháře
  9. Prezentace p. Wannera

Prezentace připravená k seznamu prezentací v Třeboni:

  1. Prezentace pí. Hrnčířové