Zápisy z jednání rady – 2009

Rada Via rustica ze dne 23. 10. 2009

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Vyúčtování provozních finančních prostředků za měsíc červen 2009
 3. Vyúčtování provozních finančních prostředků za měsíc červenec 2009
 4. Vyúčtování provozních finančních prostředků za měsíc srpen 2009
 5. Realizace SPL – PRV, osa IV
 6. Diskuse
Rada Via rustica ze dne 16. 10. 2009

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Realizace SPL – PRV, osa IV
 3. Diskuse
Rada Via rustica ze dne 2. 6. 2009

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Realizace Leaderu z PRV, osy IV.
 3. Volba předsedy
 4. Volba místopředsedy
 5. Diskuse
Rada Via rustica ze dne 29. 4. 2009

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Splnění bodů z jednání rady ze dne 24. 2. 2008
 3. Vyúčtování provozu za měsíc únor 2009
 4. Vyúčtování provozu za měsíc březen 2009
 5. Vzdělávací kurzy Via rustica
 6. Leader – 2. kolo
 7. Program jednání Valné hromady sdružení Via rustica
 8. Výkazy práce koordinátora sdružení
 9. Diskuse
Rada Via rustica ze dne 24. 2. 2009

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Informování o realizaci projektu ,,Vodohospodářský management“ – Ing. Jiří Holas
 3. Splnění bodů z jednání rady ze dne 27. 11. 2008
 4. Vyúčtování provozu za měsíc listopad 2008
 5. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ za měsíc listopad 2008
 6. Vyúčtování provozu za měsíc prosinec 2008
 7. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ za měsíc prosinec 2008
 8. Vyúčtování provozu za měsíc leden 2009
 9. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ za měsíc leden 2008
 10. Přihlášení se do sdružení NS MAS ČR
 11. Vzdělávací kurzy Via rustica
 12. Program jednání Valné hromady sdružení Via rustica
 13. Projekt FV – Zdroj bohatství Vysočiny
 14. Výkazy práce koordinátora sdružení
 15. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení je možné stáhnout zde: