Zápisy z jednání rady – 2014

Rada Via rustica ze dne 6. 3. 2014

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. SPL: 8. výzva
  3. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení včetně příloh je ke stažení níže:

Rada Via rustica ze dne 24. 2. 2014

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. SPL: 8. výzva
  3. Návrh členů hodnotící komise
  4. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení včetně příloh je ke stažení níže:

Korespondenční jednání Rady Via rustica ze dne 13. 1. 2014

Program jednání:

  1. Řešení vyhlášení výzvy č. 8 k podávání žádostí o dotaci při realizaci SPL

Zápis z jednání Rady sdružení včetně příloh je ke stažení níže: