Strategie MAS Via rustica z.s. na období 2021–2027 schválena

Pro území působnosti MAS Via rustica z.s. byla Ministerstvem pro místní rozvoj dne 5. 10. 2021 schválena „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z.s. na období 2021-2027 (koncepční část)“.

Jedná se o jeden z nezbytných předpokladů k úspěšnému čerpání dotační podpory prostřednictvím MAS v programovém období 2021–2027.

Děkujeme všem, kteří se s námi na přípravě koncepční části strategie podíleli a těšíme se na další spolupráci.