Zápisy z jednání rady – 2011

Rada Via rustica ze dne 2. 11. 2011

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc květen 2011
 3. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc červen 2011
 4. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc červenec 2011
 5. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc srpen 2011
 6. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc září 2011
 7. Výzva č. 5 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace
 8. Výzva č. 6 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace
 9. Propagační kalendář
 10. Diskuse
Rada Via rustica ze dne 23. 8. 2011

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu
2. Žádost o zrušení členství u Via rustica – Bc. Jakub Krejčů
3. Výzva č. 5 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace
4. Volba hodnotící komise k 5. výzvě
5. Diskuse

Rada Via rustica ze dne 6. 6. 2011

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Půjčky od obcí v zájmovém území MAS Via rustica o.s.
 3. Aktualizace SPL
 4. Projekt ,,Vodohospodářský management“
 5. Valná hromada Via rustica o.s.
 6. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení včetně příloh je k dispozici níže:

Rada Via rustica ze dne 13. 5. 2011

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc únor 2011
 3. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc březen 2011
 4. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc duben 2011
 5. Žádost o nové členství
 6. SPL v roce 2011 – realizace, financování
 7. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení včetně příloh je k dispozici níže:

Rada Via rustica ze dne 18. 2. 2011

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc listopad 2010
 3. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc prosinec 2010
 4. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc leden 2011
 5. Realizace SPL
 6. Aktualizace SPL
 7. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení včetně příloh je k dispozici níže:

Rada Via rustica ze dne 28. 1. 2011

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Volba předsedy
 3. Volba místopředsedy
 4. Realizace SPL
 5. Aktualizace a financování SPL
 6. Projekty spolupráce
 7. Diskuse