Semináře pro pracovníky muzeí a galerií

4. seminář pro pracovníky muzeí a galerií v Polné dne 2. 10. 2013

Dne 2.10.2013 se koná 4. seminář pro pracovníky muzeií, galerií a zřizovatele výstavních expozic na venkově. Seminář je pořádán na Městském úřadě v Polné, zasedací místnost č. 4 v prvním patře.

Tématem semináře je ,,Marketing a public relations, tvorba propagačního banneru“:

 • marketing v prostředí malých venkovských muzeí/expozic
 • public relations
 • tvorba propagačního banneru a výběr vhodné fotodokumentace
 • diskuse zástupců muzeí, jak využívají marketing a jak se jim daří spolupracovat s veřejností

Dokumenty ke stažení:

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí“.

3. seminář pro pracovníky muzeí a galerií v Pacově dne 18. 6. 2013

Dne 18.6.2013 se koná 3. seminář pro pracovníky muzeií, galerií a zřizovatele výstavních expozic na venkově. Seminář je pořádán v Městském muzeu Antonína Sovy v Pacově.

Tématem semináře je ,,Kdo jsou naši návštěvníci“:

 • cílové skupiny návštěvníků muzea
 • zjišťování, kdo jsou návštěvníci muzea
 • problematika evaluace činnosti
 • způsoby a možnosti evaluace v podmínkách malých muzeí
 • přednosti a meze jednotlivých metod evaluace
 • anketa návštěvníků muzea (zvl. dotazníkový průzkum návštěvnosti)
 • možnosti, úskalí a časté chyby anket
 • diskuse nad způsobem evaluace činnosti muzea, který užívají zúčastněná muzea, a co o svých návštěvnících vědí
 • návod na přípravu ankety návštěvníků na vybrané téma

Dokumenty ke stažení:

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí“.

2. seminář pro pracovníky muzeí a galerií v Kamenici nad Lipou dne 4. 3. 2013

Dne 4.3.2013 se koná 2. seminář pro pracovníky muzeií, galerií a zřizovatele výstavních expozic na venkově. Seminář je pořádán v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou.

Tématem semináře je ,,Sbírkotvorná činnost muzeí“:

 • metody a formy sbírkotvorné činnosti
 • problematika sbírkotvorného programu, akviziční politika
 • význam, obsah a vypracování sbírkotvorného plánu
 • úskalí soudobých dokumentací
 • náměty na vytváření sbírek v podmínkách malých regionálních muzeí
 • diskuse na dané téma, nad zaměřením zúčastněných muzeí, o existenci nebo neexistenci jejich koncepčních dokumentů, zamyšlení nad problematikou vlastivědných muzeí, zpřístupnění muzejních sbírek veřejnosti (typologie forem a metod)

Dokumenty ke stažení:

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí“.

1. seminář pro pracovníky muzeí a galerií v Lukách nad Jihlavou dne 23. 10. 2012

Dne 23.10.2012 se koná 1. seminář pro pracovníky muzeií, galerií a zřizovatele výstavních expozic na venkově. Seminář je pořádán ve vzdělávacím centru Erudito v Lukách nad Jihlavou.

Tématem semináře je ,,Poslání malých muzeí, galerií a výstavních expozic“:

 • typy muzeí a jejich specializace
 • specifikace struktury muzeí v českých zemích (fenomén vlastivědných muzeí)
 • význam, tvorba a obsah koncepce rozvoje malého regionálního muzea, galerie a expozice
 • diskuse nad zaměřením zúčastněných muzeí, o existenci nebo neexistenci jejich koncepčních dokumentů

Dokumenty ke stažení:

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí“.