Zápisy z jednání rady – 2008

Rada Via rustica ze dne 27.11.2008

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Splnění bodů z jednání rady ze dne 30. 9. 2008
 3. Splnění bodů z jednání rady ze dne 23. 10. 2008
 4. Vyúčtování provozu za měsíc září 2008
 5. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ za měsíc září 2008
 6. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“ za měsíc září 2008
 7. Vyúčtování provozu za měsíc říjen 2008
 8. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ za měsíc říjen 2008
 9. Přepracování hlasovací směrnice Valné hromady sdružení Via rustica o.s.
 10. Projekt ,,Vodohospodářský management“
 11. Vzdělávací kurzy ve Via rustice
 12. FV – Zdroj bohatství Vysočiny
 13. Diskuse
Rada Via rustica ze dne 23.10.2008

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Strategický plán Leader
 3. Proplacení mzdy Jiří Hodinka
 4. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení je možné stáhnout zde:

Rada Via rustica ze dne 30.9.2008

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Splnění bodů z jednání rady ze dne 25. 6. 2008
 3. Vyúčtování provozu za měsíc červen 2008
 4. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ za měsíc červen 2008
 5. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“ za měsíc červen 2008
 6. Vyúčtování provozu za měsíc červenec 2008
 7. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ za měsíc červenec 2008
 8. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“ za měsíc červenec 2008
 9. Vyúčtování provozu za měsíc srpen 2008
 10. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ za měsíc srpen 2008
 11. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“ za měsíc srpen 2008
 12. Přihlášení nového člena do sdružení Via rustica
 13. Podpisy smluv k žádosti do FV, ŽP – zdroj bohatství Vysočiny 2007
 14. Příprava nových vzdělávacích kurzů ve sdružení
 15. Příprava SPL pro Leader
 16. Projekt ,,Vodohospodářský management“
 17. Diskuse
Rada Via rustica ze dne 25.6.2008

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Splnění bodů z jednání rady ze dne 22. 5. 2008
 3. Vyúčtování provozu za měsíc květen 2008
 4. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ za měsíc květen 2008
 5. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“ za měsíc květen 2008
 6. Kurzy seniorů na PC
 7. Kurzy PC – MS Office pro pokročilé
 8. Žádost do EHP/Norska ,,Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka“
 9. Diskuse
Rada Via rustica ze dne 22.5.2008

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Splnění bodů z jednání rady ze dne 15. 4. 2008
 3. Vyúčtování provozu za měsíc únor 2008
 4. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ za měsíc únor 2008
 5. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“ za měsíc únor 2008
 6. Vyúčtování provozu za měsíc březen 2008
 7. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ za měsíc březen 2008
 8. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“ za měsíc březen 2008
 9. Vyúčtování provozu za měsíc duben 2008
 10. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ za měsíc duben 2008
 11. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“ za měsíc duben 2008
 12. Ukončení kurzu Větnamci
 13. Podání žádosti do EHP/Norska ,,Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka“
 14. Diskuse
Rada Via rustica ze dne 15.4.2008

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Splnění bodů z jednání rady ze dne 11. 3. 2008
 3. Vyúčtování provozu za měsíc únor 2008
 4. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ za měsíc únor 2008
 5. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“ za měsíc únor 2008
 6. Vyúčtování provozu za měsíc březen 2008
 7. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ za měsíc březen 2008
 8. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“ za měsíc březen 2008
 9. Diskuse
Rada Via rustica ze dne 11.3.2008

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Prezentace připravovaného návrhu k projektu na studie bodových znečištění – Jaroslav Holas
 3. Volba předsedy sdružení
 4. Volba místopředsedy sdružení
 5. Diskuse
Rada Via rustica ze dne 5.3.2008

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Přijetí nového člena do sdružení – Eva Zadražilová (fyzická osoba)
 3. Přijetí nového člena do sdružení – Ing. Pavel Hájek (fyzická osoba)
 4. Změna hlasování Valné hromady sdružení v soukromém sektoru
 5. Diskuse
Rada Via rustica ze dne 11.2.2008

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Splnění bodů z jednání rady ze dne 16. 1. 2008
 3. Vyúčtování provozu za měsíc leden 2008
 4. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ za měsíc leden 2008
 5. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“ za měsíc leden 2008
 6. Podklady pro Valnou hromadu sdružení
 7. Informace o možnosti prezentování sdružení na MMR
Rada Via rustica ze dne 16.1.2008

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Splnění bodů z jednání rady ze dne 16. 1. 2008
 3. Vyúčtování provozu za měsíc leden 2008
 4. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ za měsíc leden 2008
 5. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“ za měsíc leden 2008
 6. Podklady pro Valnou hromadu sdružení
 7. Informace o možnosti prezentování sdružení na MMR