Zápisy z jednání rady – 2013

Rada Via rustica ze dne 7. 10. 2013

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Plnění úkolů z minulých jednání Rady sdružení
 3. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc červen 2013
 4. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc červenec 2013
 5. Revize pojištění Via rustica o.s.
 6. Realizace SPL
 7. Integrovaná strategie MAS Via rustica o.s.
 8. Projekt spolupráce ,,S nůší do světa řemesel“
 9. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení včetně příloh je ke stažení níže:

Korespondenční jednání Rady Via rustica ze dne 23. 8. 2013

Program jednání:

 1. Řešení součinnosti při objasnění splnění podmínky Pravidel IV.1.1, kapitola 9, písm. z)

Zápis z jednání Rady sdružení včetně příloh je ke stažení níže:

Rada Via rustica ze dne 23. 7. 2013

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Plnění úkolů z minulých jednání Rady sdružení
 3. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc leden 2013
 4. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc únor 2013
 5. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc březen 2013
 6. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc duben 2013
 7. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc květen 2013
 8. Revize pojištění Via rustica o.s.
 9. Komerční kurzy
 10. Realizace SPL
 11. Integrovaná strategie MAS Via rustica o.s.
 12. Návrh témat pro jednání Valné hromady Via rustica o.s.
 13. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení včetně příloh je ke stažení níže:

Rada Via rustica ze dne 5. 6. 2013

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Plnění úkolů z jednání Rady ze dne 28.1.2013
 3. Realizace SPL: výzva č. 7
 4. Město Černovice: obnova kostela v Dobešově
 5. Integrovaná strategie MAS Via rustica o.s.
 6. Návrh témat pro jednání Valné hromady Via rustica o.s.
 7. Projekt spolupráce (PSp 1) – S nůší do světa řemesel
 8. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení včetně příloh je ke stažení níže:

Rada Via rustica ze dne 16. 5. 2013

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Realizace SPL – 7. výzva
 3. Volba hodnotitelské komise – výzva 7
 4. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení včetně příloh je k dispozici níže:

Rada Via rustica ze dne 28. 1. 2013

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc září 2012
 3. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc říjen 2012
 4. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc listopad 2012
 5. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc prosinec 2012
 6. Plnění členských příspěvků za rok 2012
 7. Návrh členských příspěvků pro rok 2013
 8. Realizace SPL – rozpočet 2013, 6. a 7. výzva
 9. Integrovaná strategie MAS Via rustica o.s.
 10. Projekt spolupráce (PSp 1) – S nůší do světa řemesel
 11. Projekt spolupráce (PSp 2) – Divadla a kina tradicím otevřená
 12. Podání žádosti o dotaci do krajského rozpočtu – provozní výdaje MAS Via rustica o.s.
 13. Zapojení Via rustica o.s. do MA 21 a podání žádosti o dotaci do krajského rozpočtu
 14. MAS Kraje Vysočina o.p.s. – informace z Valné hromady
 15. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení včetně příloh je k dispozici níže: