Zápisy z jednání rady – 2012

Rada Via rustica ze dne 17.10.2012

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Hodnocení žádostí 6. výzva
 3. Účast na mimořádném jednání Valné hromady NS MAS ČR
 4. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení včetně příloh je k dispozici níže:

Rada Via rustica ze dne 13.9.2012

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Volba statutárních zástupců
 3. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc duben 2012
 4. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc květen 2012
 5. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc červen 2012
 6. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc červenec 2012
 7. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc srpen 2012
 8. Změna pracovní pozice administrativního pracovníka pro SPL
 9. Šestá výzva k podávání žádostí o dotaci – administrativní kontrola a přijatelnost žádostí
 10. Šestá výzva k podávání žádostí o dotaci – volba hodnotitelů
 11. Realizace projektu ,,Obnova sokolovny v Pacově“
 12. Projekt spolupráce ,,S nůší do světa řemesel“
 13. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení včetně příloh je k dispozici níže:

Rada Via rustica ze dne 28.5.2012

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Ukončení činnosti Svazku obcí Lípa
 3. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc říjen 2011
 4. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc listopad 2011
 5. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc prosinec 2011
 6. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc leden 2012
 7. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc únor 2012
 8. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc březen 2012
 9. Exkurze do MAS Posázaví
 10. Vstup nových členů a ukončení členů
 11. Vznik nové organizace Krajské sítě MAS Vysočina o.p.s.
 12. Alokace finančních prostředků na rok 2012
 13. Aktualizace SPL pro 6. výzvu a vyhlášení 6. výzvy
 14. Informace z Valné hromady NS MAS ČR z Rumburku
 15. Příspěvek na koordinátora informačních činností NS MAS ČR
 16. Den mikroregionů 2012
 17. Podání projektu spolupráce
 18. Návrh nového projektu spolupráce do podzimní výzvy
 19. Integrovaná strategie MAS pro období 2014 – 2020
 20. Valná hromada Via rustica o.s.
 21. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení včetně příloh je k dispozici níže:

Rada Via rustica ze dne 16.1. 2012

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Žádost nového člena o přijetí do sdružení
 3. Ukončení činnosti Svazku obcí Lípa
 4. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc říjen 2011
 5. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc listopad 2011
 6. Alokace finančních prostředků na rok 2012
 7. Projekt spolupráce
 8. Valná hromada Via rustica o.s.
 9. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení včetně příloh je k dispozici níže: