Zápisy z jednání rady – 2007

Rada Via rustica ze dne 23.10.2007

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Splnění bodů z jednání rady ze dne 9. 10. 2007
 3. Rozdělení priorit a opatření k podání žádosti do Leader +
 4. Žádost o prominutí poplatku – Peter Milko
 5. Směrnice č. 1 – účetnictví sdružení Via rustica
 6. Směrnice č. 2 – pokladna
 7. Směrnice č. 3 – vedení majetku sdružení Via rustica o.s.
 8. Směrnice č. 4 – Evidence majetku
 9. Diskuse
Rada Via rustica ze dne 9.10.2007

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Splnění bodů z jednání rady ze dne 1. 10. 2007
 3. Vyúčtování provozu za měsíc září 2007
 4. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ za měsíc září 2007
 5. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“ za měsíc září 2007
 6. Rozdělení priorit a opatření k podání žádosti do Leader +
 7. Směrnice č. 1 – účetnictví sdružení Via rustica
 8. Směrnice č. 2 – pokladna
 9. Směrnice č. 3 – vedení majetku sdružení Via rustica o.s.
 10. Směrnice č. 4 – Evidence majetku
Rada Via rustica ze dne 1.10.2007

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Splnění bodů z jednání rady ze dne 22. 8. 2007
 3. Vyúčtování provozu za měsíc srpen 2007
 4. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ za měsíc srpen 2007
 5. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“ za měsíc srpen 2007
 6. Směrnice pro hlasování Valné hromady sdružení Via rustica o.s.
 7. Směrnice o účetnictví sdružení Via rustica o.s.
 8. Žádost do Fondu Vysočiny – ŽP – zdroj bohatství Vysočiny 2007
 9. Příprava žádosti do programu Leader +
 10. Diskuse
Rada Via rustica ze dne 22.8.2007

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Splnění bodů z jednání rady ze dne 16. 7. 2007
 3. Vyúčtování provozu za měsíc červenec 2007
 4. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ za měsíc červenec 2007
 5. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“ za měsíc červenec 2007
 6. Směrnice pro hlasování Valné hromady sdružení Via rustica o.s.
 7. Postup, jak přijímat obyvatele do kurzů a procentuální zastoupení mikroregionů ve společných projektech
 8. Směrnice o účetnictví sdružení
 9. Žádost do Fondu Vysočiny – ŽP – zdroj bohatství Vysočiny
 10. Projekt ,,Rozvoj cestovního ruchu v západní oblasti kraje Vysočina“
 11. LEADER + – jednání s Michalem Jarolímkem
 12. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení je možné stáhnout zde:

Rada Via rustica ze dne 6.8.2007

Program jednání:

 1. Způsob hlasování veřejného sektoru sdružení Via rustica o.s.
 2. Proplacení nákladů na projekt ,,Rozvoj cestovního ruchu kraje Vysočina“
 3. Schůzka pro Leader + s Michalem Jarolímkem
Rada Via rustica ze dne 16.7.2007

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Splnění bodů z jednání rady ze dne 24. 5. 2007
 3. Vyúčtování provozu za měsíc květen 2007
 4. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ pro rok 2006
 5. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ za měsíc květen 2007
 6. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“ za měsíc květen 2007
 7. Vyúčtování provozu za měsíc červen 2007
 8. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ za měsíc červen 2007
 9. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“ za měsíc červen 2007
 10. Vzdělávání seniorů na PC ve městě Pacov
 11. Přijetí nových členů do sdružení
 12. Postup, jak přijímat obyvatele území sdružení do kurzů
 13. Systém hlasování Valné hromady
Rada Via rustica ze dne 24.5.2007

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Splnění bodů z jednání rady ze dne 18. 4. 2007
 3. Vyúčtování roku 2006 – provoz Via rustica
 4. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ pro rok 2006
 5. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem vzdělávání a poradenství na venkově a v zemědělství“ pro rok 2006
 6. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2006
 7. Vyúčtování provozu za měsíc duben 2007
 8. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ pro měsíc duben 2007
 9. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“ pro měsíc duben 2007
 10. Dohody o provedení práce pro členy rady
 11. Dohoda o provedení práce pro paní Dagmar Kořínkovou
 12. Fond Vysočiny – program ŽP – zdroj bohatství Vysočiny 2007
 13. Realizace projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“
 14. Realizace projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“
 15. Příprava bodů do jednání pro Valnou hromadu sdružení Via rustica o.s.
 16. Závěr
Rada Via rustica ze dne 19.4.2007

Program jednání:

 1. Koordinace projektu LEADER+
 2. Zahájení, schválení programu
 3. Splnění bodů z jednání rady ze dne 14. 3. 2007
 4. Vyúčtování 2006
 5. Fond Vysočiny – Leader Vysočiny 2007
 6. Směrnice pro vedení účetnictví
 7. Hospodaření za březen 2007
 8. Projekt ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“
 9. Projekt ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“
 10. Výzva k jednání o sloučení s MAS Humpolecka
 11. Přihlášení projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ do soutěže ,,Dobrá rada nad zlato“
 12. Závěr
Rada Via rustica ze dne 14.3.2007

Program jednání:

 1. Koordinace projektu LEADER+
 2. Zahájení, schválení programu
 3. Pravidla přijímání uchazečů do kurzů v rámci projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“
 4. Schválení stanov Via rustica o.s.
 5. Hospodaření měsíce únor
 6. Dispoziční oprávnění, hmotná odpovědnost ve sdružení
 7. Směrnice o vedení pokladny
 8. Směrnice o proplácení cestovného
 9. Vyúčtování roku 2006
 10. Fond Vysočiny
 11. Závěr
Rada Via rustica ze dne 21.2.2007

Program jednání:

 1. Koordinace projektu LEADER+
 2. Zahájení, schválení programu
 3. Ukončení projektu ,,Společná cesta k udržitelnému všestrannému rozvoji venkovských mikroregionu Stražiště a Svidník“
 4. Projekt ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“
 5. Revize stanov a vnitřní směrnice Via rustica
 6. Navržení efektivního informování členů Valné hromady Via rustica
 7. Vyúčtování roku 2006
 8. Schválení směrnic k ochraně osobních údajů projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“
 9. Fond Vysočiny – Leader Vysočiny 2007
 10. Závěr